Privacyverklaring Marlies Arens Coaching

 In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel en en met welk doel. Deze verklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Marlies Arens Coaching, de manier van communiceren maakt daarbij niet uit.
Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Marlies Arens Coaching, gevestigd te Westzaan (1551EJ, 18) kvk 82663602.


In de coachpraktijk verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk.

Dat doen ik via deze privacyverklaring waarbij de uitgangspunten zijn:

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefoon: +31 6 46330096 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur) of via het contactformulier.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van mijn website, gratis downloads, formulieren en mijn diensten laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk onderstaande gegevens.

PERSOONSGEGEVENS

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer


DOELEINDEN

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een gratis gesprek.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.
 • Om een offerte of aanbod te kunnen versturen.
 • Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Om contact met je te kunnen opnemen.
 • Om aantekeningen te maken van de coachgesprekken,  om je zo goed mogelijk te helpen en ook bij het volgende contactmoment te kunnen terugvinden waar wij het over hebben gehad.
 • Om te kunnen factureren.
 • Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.


VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.  Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken  gebruik van een derde partij voor het versturen van mijn nieuwsbrief. Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder verstrek ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 


COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Ik maak gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je tablet, telefoon of PC. 
Als ik je toestemming nodig heb om een cookie te mogen plaatsen, dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs daarbij ook naar mijn cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


BEVEILIGEN EN BEWAREN
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.


WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt je verzoek tot intrekking of bezwaar sturen naar info@marliesarens.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vraag ik je hierbij een kopie van je ID bewijs mee te sturen. 
Onderaan al mijn e-mails heb je de mogelijk om je af te melden voor verdere nieuwsbrieven.


TOT SLOT
Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik ben je dankbaar als je een recensie achterlaat, maar ik behoud mij het recht voor om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via info@marliesarens.nl of via het contactformulier. 


Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast in januari 2023.