Privacyverklaring Marlies Arens Coaching


Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld die in overeenstemming is met de AVG.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Marlies Arens Coaching, gevestigd te Westzaan (1551EJ, 18) kvk 82663602.

Marlies Arens Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, door het invullen van een formulier via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ik gebruik deze contactgegevens alleen om met jou in contact te treden en met jou te communiceren en je te informeren over ontwikkelingen, diensten, trajecten en acties. Uiteraard gebruik ik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je een bestelling plaatst en/ of een traject aangaat met Marlies Arens Coaching, dan beschik ik over meer persoonsgegevens. Ik verzamel alleen gegevens die in dat verband nuttig of nodig zijn. Zo zijn betaalgegevens nodig om een bestelling uit te voeren en middels een intakeformulier vorm ik een beeld van de problematiek / jouw achtergrond om je gerichter te kunnen helpen. Daarnaast maak ik gespreksverslagen voor het bieden van een kwalitatief coachtraject en een goede efficiënte dienstverlening.
Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze verklaring genoemd heb. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Gegevens die je online verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren


Ik wil je graag  op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn website gebruik van verschillende soorten cookies. Zo plaats ik bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal is het systeem niet in staat om  jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer jij mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Je hebt het recht om mij een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien er onjuistheden blijken kun je mij verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen via info@marliesarens.nl
Mogelijk moet ik jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen.


Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Ik ben je dankbaar als je een recensie achterlaat, je kunt er daarbij zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijk gegevens te vermelden. Ik ben nieuwsgierig naar jouw mening, maar ik behoud mij het recht voor om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.


Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast in januari 2022.